znak
mapka

Turistické tipy v okolí


Dlouhá Lomnice

Místo
Slavkovský les, Doupovské hory

V členité krajině Hochovská, při Lomnickém potoku, leží ves, natažená v údolí při silnici. Proto si vysloužila název Dlouhá Lomnice. Leží v nadmořské výšce 607 metrů. Původní zástavbu dodnes připomínají některé hrázděné domy, např. čp. 13, 20, 26, 27 a 30. Domy pocházejí z první poloviny devatenáctého století a také v blízké osadě Nová Víska můžeme spatřit stavení podobného typu. Jejich soubor, sloužící dnes převážně rekreaci, byl navržen na vesnickou památkovou zónu. Obec...

Více

Německý Chloumek

Místo
Slavkovský les, Doupovské hory

Místní část obce Bochov - Německý Chloumek (něm. DEUTSCH KILMES ) leží asi čtyři kilometry západně od místní části Bochov v okrese Karlovy Vary. V obci Německý Chloumek se nacházejí pouze rodinné domy a zemědělské usedlosti . Není zde žádná občanská vybavenost. Obcí protéká bezejmenný levostranný přítok Lomnického potoka. Zásobování vodou je zajištěno domovními studněmi u jednotlivých nemovitostí. V obci není vybudována soustavná kanalizace. Splaškové vody jsou zneškodňovány v...

Více

Nová Víska

Místo
Slavkovský les, Doupovské hory

Obec Nová Víska leží asi dva kilometry západním směrem od obce Stružná v okrese Karlovy Vary, v blízkosti silnice E48. Pro obec Nová Víska je charakteristická venkovská zástavba, rodinné domy, hospodářské usedlosti a rekreační objekty. Obec je položena ve výšce 615 - 625 metrů nad mořem. V obci není žádná občanská vybavenost. Zásobování vodou je zajištěno domovními studněmi u jednotlivých nemovitostí. V obci není vybudována soustavná kanalizace. Dešťové vody jsou odváděny systémem...

Více

Stružná

Místo
Slavkovský les, Doupovské hory

Obec Stružná leží asi jedenáct kilometrů jihovýchodně od města Karlovy Vary v blízkosti silnice E48 na Prahu pod vrchem jménem Plešivec (841 metrů nad mořem). Stružná je položena v nadmořské výšce 645 - 700 metrů. Pro obec je charakteristická smíšená zástavba, rodinné domy, obytné panelové domy a rekreační objekty. V obci trvale žije na 510 obyvatel. K občanské vybavenosti obce patří pošta. Obcí Stružná protéká Žalmanovský potok. Zdrojem vody je pramenní jímka LUISA, která je situována v...

Více

Zámek Stružná

Místo
Slavkovský les, Doupovské hory

Zámek Stružná (v obci Stružná) se nachází v těsné blízkosti mnohem známější a často navštěvované zříceniny hradu Andělská Hora, ležící na silnici č. 6 ( E48 ) z Prahy do Karlových Varů. Historie zámku ve Stružné je spjatá s Andělskou horou, kdy jeden z jejich vlastníků Linhart Colona z Felsu nechal kolem roku 1598 vystavět nový zámek v Kysiblu. V roce 1622 zámek i s Andělskou horou přechází do majetku Heřmana Černína z Chudenic. V letech 1734 - 1794 je ve vlastnictví rodu Hartigů. Do...

Více

Žalmanov

Místo
Slavkovský les, Doupovské hory

Obec Žalmanov leží asi dva kilometry severozápadně od obce Stružná v blízkosti silnice E48. Pro obec je charakteristická venkovská zástavba, rodinné domy, hospodářké usedlosti a rekreační objekty. V obci není žádná občanská vybavenost. Obcí Žalmanov protéká Žalmanovský potok. V roce 1945 byla vyhnána většina německého obyvatelsta, takže nejen tato obec, ale téměř celé Doupovské hory zůstaly téměř bez lidí, snahy o osídlení byly přerušeny r. 1953 vznikem vojenského výcvikového prostoru (VVP)...

Více

Javorná

Místo
Slavkovský les, Doupovské hory

Javorná leží 6 km jihozápadně od Bochova u silnice spojující Bochov z Bečovem nad Teplou. První zpráva o vsi I o zdejší tvrzi pochází z r. 1366, kdy patřili Luitoldovi z Javorné. Začátkem 15. stol. drželi Javornou Házmburkové a v l. 1412 ? 1567 pánové z Plavna. Dalšími majiteli byli Hasištejnští z Lobkovic a od konce 16. stol. Colonnové z Felsu. Těm za účast na stavovském povstání v l. 1618 ? 1620 byl majetek zkonfiskován a vlastníkem se stal Albrecht z Valdštejna. V roce 1623 je prodal Qustenberkům,...

Více

Blatenský vrch

Místo
Krušné hory a Podkrušnohoří

Vrch nad Horní Blatnou (městská památková rezervace). Na vrcholu rozhledna. Na západním svahu se nalézá přírodní památka Vlčí jámy - pozůstatky po dolování cínu (propadliny, ledové jámy, v nichž se udržuje jeskynní led po celý rok), chráněným územím probíhá Naučná stezka.

Více

Zaječí hora

Místo
Krušné hory a Podkrušnohoří
Typ

Nejzápadnější tisícovka České republiky vůbec. Přístup od tzv. Bučinské cesty na Rozcestí u dvou turistických přístřešků.

Více

Plešivec

Místo
Krušné hory a Podkrušnohoří

Zdálky viditelný vrchol s horským hotelem a rozhlednou z roku 1895. Vynikající výhledy na Krušné hory, Karlovarsko, Doupovské hory a Slavkovský les.

Více

Webkamera meteostanice v obci Šindelová

klikněte zde

Obnova komunikací v obci

Projekt_web.pdf (63,3KB, .pdf)
mas.jpg

Pošta

PO-PÁ:
8.00-9.00 14.00-16.00

ST:
14.00-17.00

tel.: 352 695 217

Knihovna

otevřena každou středu od 14.00 -16.00 hod.

Nové webové stránky

Vážení návštěvníci, ve spolupráci se společností Antee a panem Petrem Němečkem jsme pro vás připravili novou webovou prezentaci naší obce. Věříme, že se vám prezentace bude líbit a naleznete na ní vždy ty nejaktuálnější a potřebné informace.