Drobečková navigace

Úvod > Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb

Zveřejnění informací poskytnutých podle zákona č. 106/1999 Sb.

V souladu s § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu

k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje Obec Šindelová

tímto způsobem umožňujícím dálkový přístup informace poskytnuté

povinným subjektem, tj. Obcí Šindelová.

Pořadové číslo žadatele Datum přijetí žádosti Popis informace Datum vydání informace Poskytnutá informace
 1/2017 25. 3. 2017 Nakládání s odpady  4. 4. 2017  Poskytnutá odpověď 1 2017.pdf
 2/2017 19. 6. 2017 Soustava VO 28. 8. 2017  Poskytnutá odpověď 2 2017.pdf
 3/2017 7. 7. 2017 Autorizace obalové společnosti 20. 7. 2017  Poskytnutá odpověď 3 2017.pdf
 4/2017 16. 8. 2017 Problematika škodlivého ptactva 23. 8. 2017  Poskytnutá odpověď 4 2017.pdf
 5/2017 14. 9. 2017 Dotazník - sociální bydlení

19. 9. 2017

 

 Poskytnutá odpověď 5 2017.pdf
 6/2017 19. 10. 2017 Pohledávky darovací smlouvy  25. 10. 2017  Poskytnutá odpověď 6 2017.pdf
 7/2017 31. 10. 2017 Uvolnění zastupitelé 2. 11. 2017  Poskytnutá odpověď 7 2017.pdf
 1/2018 21. 5. 2018 Nařízení GDPR 30. 5. 2018  Poskytnutá informace 1 2018.pdf
 2/2018 11. 10. 2018 Informace o pozemkové parcele 19. 10. 2018  Poskytnutá informace 2 2018.pdf
 3/2018 22. 10. 2018 Odchyt psů, koček a ostatních zvířat  25. 10. 2018  Poskytnutá odpověď 3 2018.pdf
 1/2019 18. 8. 2019 Veřejné zakázky 21. 8. 2019  Poskytnutá odpověď 1 2019.pdf
1/2020 5. 1. 2020 Vyplnění dotazníku 6. 1. 2020 Poskytnutá odpověď 1 2020.pdf
2/2020 14. 12. 2020 Bankovní spojení 16. 12. 2020 poskytnutá odpověď 2 2020.pdf