Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Šindelová
ObecŠindelová

Územní plán

Údaje o vydaném ÚP Šindelová (93.15 kB)

Textová část (1.64 MB)

Návrh - Hlavní výkres (3.02 MB)

Návrh - Hlavní výkres koncepce veřejné infrastruktury (1.86 MB)

Návrh - Koncepce uspořádání krajiny (1.97 MB)

Návrh - Výkres VPS, opatření, asanací (1.61 MB)

Návrh - Výkres základního členění území (1.76 MB)

Odůvodnění - dopravní řešení (1.98 MB)

Odůvodnění - koordinační výkres (3.1 MB)

Odůvodnění - koordinační výkres - detail (3.35 MB)

Odůvodnění - koordinační výkres - detail B (2.24 MB)

Odůvodnění - struktura krajiny, ochrana, užívání (3.28 MB)

Odůvodnění - krajina, ÚSES (2.08 MB)

Odůvodnění - širší vztahy (2.79 MB)

Odůvodnění - VH - odkanalizování (2.13 MB)

Odůvodnění - VH - zásobování vodou (2.12 MB)

Odůvodnění - Výkres předpokládaných záborů ZPF (4.03 MB)

Odůvodnění - Zásobování energiemi - elektrorozvody (2.07 MB)

Odůvodnění - Zásobování energiemi - plyn (1.92 MB)

Odůvodnění - ZPF - detail A (5.47 MB)

Odůvodnění - ZPF - detail B (3 MB)

 

Projednávaný návrh Změny č. 1 ÚP Šindelová

Oznámení o veřejném projednání (369.46 kB)

Textová část (1.19 MB)

Tabulka ZPF (95.19 kB)

Návrh:

Výkres základního členění území (461.15 kB)

Hlavní výkres (2.6 MB)

Výkres VPS, opatření a asanací (212.58 kB)

Výkres koncepce uspořádání krajiny (495.85 kB)

Odůvodnění:

Koordinační výkres (7.2 MB)

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu (5.09 MB)

Mohlo by Vás zajímat